Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2015

5712 cc48 500
Reposted fromtwice twice viabufka bufka
i-like-it
1495 009a 500
i-like-it
4259 55cc 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viawishlist wishlist
i-like-it
i-like-it
1322 a9d4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadrozdzi drozdzi
i-like-it
anchordal:

… by sowil(d) on flickr.
Reposted fromthebelljar thebelljar viadrozdzi drozdzi
i-like-it
1641 dd1b
Reposted fromonlywhite onlywhite viawishlist wishlist

February 12 2015

i-like-it

January 06 2015

7729 f1fe 500

amare-habeo:

Johansen Viggo (Danish, 1851 - 1935)

Merry Christmas (Fröhliche Weihnachten), 1891

i-like-it
i-like-it
3441 b204 500
Dawny Poznań. Fotografia przedstawia widok w kierunku ulicy Wielkiej i Starego Miasta z okna kamienicy stojącej nad Wartą. Trudno uwierzyć, że do dziś przetrwał jedynie mur znajdujący się u dołu zdjęcia. Nie istnieją budynki na pierwszym planie, most, a sama rzeka płynie kilkaset metrów dalej.
Reposted fromhormeza hormeza viaHoHo HoHo
i-like-it
Nie podchodź do mnie jeśli chcesz mnie do siebie przyzwyczaić i zniknąć.
Reposted fromznikajac znikajac viaHoHo HoHo
i-like-it

A jak wrócę musimy się w końcu napić.
Upić.
Upierdolić tak jak dawniej­.

— B.
Reposted fromcarre carre viaHoHo HoHo
5902 e8a2
Reposted fromhelterskelter helterskelter viadarka darka
i-like-it
0194 3f22
Reposted fromkarmacoma karmacoma viadarka darka
i-like-it
3995 a467 500

maddynorris:

Berlin Kiss, 1996 Harry Benson

Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viadarka darka
i-like-it
9483 b788 500
Reposted fromrol rol vianieinteresujsiee nieinteresujsiee
i-like-it
i-like-it
4799 9052
Reposted fromcalifornia-love california-love viadarka darka
i-like-it
2841 9326
Reposted fromksiezycowam ksiezycowam viabufka bufka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl